รู้ทันสัมภาษณ์งาน ?


      เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่พูดถึงพวกหัวหน้างานเป็นหลักที่พวกเราควรรู้ไว้ครับ รู้เพื่อให้รู้ทัน ในปัจจุบันการที่ใครสักคนที่ได้รับการติดต่อเพื่อให้ไปสัมภาษณ์งาน 

      มันเป็นอะไรที่มีความสุขมากประมาณนึงครับ และจะสุขมากยิ่งขึ้นถ้าสัมภาษณ์แล้วได้งานครับ แต่ก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นเราลืมอะไรไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับ 

      เราลืมมุมมองของคนที่จะมาทำหน้าที่สัมภาษณ์เราหรือเปล่า ถ้าเรารู้ลึกและรู้ทัน จะทำให้เราสามารถปรับตัวได้ทันและเพิ่มโอกาสในการที่จะได้งานเพิ่มมากขึ้นครับ 

       รู้ทันรู้ลึกรู้จริง รู้โน่นนี่นั่น รู้ ๆ ๆ นั่นน่ะสิ แล้วเราต้องรู้อะไรล่ะ…?  ก็ต้องรู้ในสิ่งที่แตกต่าง รู้ในสิ่งที่ตำราไม่ได้บอกสิ ไม่ใช่ว่าคนที่เขียนตำราไม่รู้จริงน่ะ แต่เพราะการรู้ในบางเรื่องมันไม่สามารถเขียนออกมาในรูปแบบของตำราได้ครับ

       เพราะมันมีคำที่เรียกว่า จรรยาบรรณในวิชาชีพ มันขวางกั้นปิดกั้นอยู่ ไม่เหมือนในบทความลักษณะที่ท่านอ่านอยู่นี้

       เพราะมันถูกเขียนในรูปแบบ Personal record หรือที่ผมเรียกว่า บันทึกส่วนตัวนั่นเองครับ เป็นบันทึกที่เกิดจากที่รู้ที่เห็นมาจากชีวิตจริงครับ จะว่าไม่มีจรรบรรณก็ไม่เชิงครับ เพียงแต่มีจรรยาบรรณที่เรียกว่าจรรยาบรรณส่วนตัว ที่คิดเองตั้งเองครับ 

 จรรยาบรรณส่วนตัวของผมก็แค่ไม่เขียนหยาบคายเกินไปแค่นั่นครับ       รู้ไว้ ไม่เสียหายครับ

ร้อยเรื่องราว
         การสัมภาษณ์ที่ผมรู้จักมี 2 แบบ ตามหน้าที่ และ ตามความต้องการจริง  ตามหน้าที่คือประเภทเด็กฝากทุกประเภท  ส่วนตามความต้องการจริง คือหาคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานมากที่สุด 

        พวกเรามาฟังการสัมภาษณ์ ตามความต้องการจริง  ดีกว่า ถ้าเขาเรียกเรามาสัมภาษณ์งานแปลว่าโอกาสได้งานมีแล้ว 10 % อีก 90% เป็นช่วงการสัมภาษณ์ 

        และช่วงการสัมภาษณ์  30% เป็นเรื่องของความรู้  และอีก 60% เป็นเรื่องบุคลิกภาพ  และใน 60% เป็นบุคลิกภาพ แบ่งเป็น 10% เป็นความมั่นใจในตัวเอง และ 50% เป็นเรื่องของความมีมนุษยสัมพันธ์

          และบางผู้สัมภาษณ์งานตัดสินรับคนจากหัวข้อมนุษยสัมพันธ์ ทั้ง 90%  เลยก็มี จงใช้ความมีมนุษยสัมพันธ์ ที่เรามีให้สามารถเอื้อประโยชน์ แม้ว่าเราจะไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นเลยก็ตาม 

 และบางผู้สัมภาษณ์งานตัดสินรับคนจากรูปร่างหน้าตาทั้ง 90%  เลยก็มี จงใช้รูปร่างหน้าตาให้เป็นประโยชน์ที่เรามีให้สามารถเอื้อประโยชน์ 

        เพราะการทำงานทุกที่ใช้ความมีมนุษยสัมพันธ์เป็นหลักครับ  พวกนี้คือสิ่งที่เราต้องแสดงให้ผู้ที่มาสัมภาษณ์เห็นตั้งแต่แรกเห็นครับ   ปากเป็นเอก เลขเป็นโท ครับ