เดี๋ยวนี้ ทางเลือกในการเดินทางภายในประเทศไทย  ประชาชนเริ่มที่จะเลือกการเดินทางโดยสารทางเครื่องบินเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนมาก และนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นี้

ซึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้คนหรือประชาชนเพิ่มทางเลือกการเดินทางภายในประเทศโดย ขึ้นเครื่องบิน นี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง ก็มาจากการที่ทุกวันนี้การเดินทางโดยทางเลือกนี้สามารถที่เข้าถึงได้ง่ายและจับต้องได้

 ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิง ที่การโดยสารเดินทางโดยเครื่องบิน มีไว้เฉพาะคนที่มีเงินหนาเท่านั้น  เพราะเมื่อก่อนการโดยสารทางเครื่องบินราคาตั๋วเครื่องบินแพงมาก !

 ถ้าเทียบกับรายได้ของประชาชนทั่วไป การซื้อตั๋วเครื่องบินก็ทำได้แค่ฝัน ส่วนผู้ที่ใช้ทางเลือกนี้ก็จะเป็น พ่อค้า วาณิช  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักการเมือง หรือ ดารานักแสดงเป็นส่วนใหญ่  ส่วนประชาชนคนทั่วไปก็ต้องอยู่กับรถติดบนท้องถนนต่อไป 
     สาเหตหลักที่ทำให้ตั๋วเครื่องบินแพงมาก  เพราะในสมัยนั้นมีสายการบินผูกขาดอยู่ไม่กี่เจ้าและเป็นพันธมิตรกัน และได้มีการกำหนดราคาตั่วไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเท่าไหร่ก็ได้  เพราะไม่มีคู่แข่ง ส่งผลให้สายการบินมีกำไรที่สูงมาก

 แต่ประชาชนทั่วไปซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในสภาพ อยากขึ้น แต่เกินเอื้อม

      แต่แล้วเมื่อช่วงปลายปี พ.. 2546 ทางรัฐบาลสมัยนั้นได้มองเห็นปัญหา และมีนโยบายที่จะให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

        จึงมีแนวคิดที่จะทำให้เกิด สายการบินต้นทุนต่ำ หรือที่เรียกกันติดปากว่า  โลว์ คอสท์ แอร์ไลน์ ( Low Cost Airlines ) ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันด้านราคาตั๋วเครื่องบินเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ

 ซึ่งปัจจุบัน มีสายการบินต้นทุนต่ำ ให้บริการหลายสายหลายค่าย เช่น การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์  ไทยไลอ้อนแอร์  ไทยสมายล์  เป็นต้น

        บทความนี้จะนำเสนอสายการบินต้นทุนต่ำ  6 สายที่เป็นสายการบินยอดนิยมที่มีประชาชนใช้บริการเดินทางภายในประเทศ

 เพื่ออาจจะเป็นสายการทางเลือกสำหรับท่านผู้อ่านที่ได้ใช้ประกอบเป็นความรู้ทั่วๆไปไทยแอร์เอเชีย 
เส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินไทยแอร์เอเชีย


ก่อตั้งปี 2546
ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ 33%
ผลประกอบการรวมปี(59-62)กำไร 2,942 ล้านบาท
 จุดหมายในประเทศ  24  เส้นทาง
จุดหมายระหว่างประเทศ  48  เส้นทาง
  ครอบคลุม  14  ประเทศนกแอร์   
เส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินนกแอร์


ก่อตั้งปี 2547   
     ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ   21%
ผลประกอบการรวมปี(59-62)ขาดทุน 10,362 ล้านบาท
 จุดหมายในประเทศ  21  เส้นทาง
จุดหมายระหว่างประเทศ  9  เส้นทาง 
ครอบคลุม 5  ประเทศบางกอกแอร์เวย์
เส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

 ก่อตั้งปี 2511    
        ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ   15%   
ผลประกอบการรวมปี(59-62)กำไร  3,158 ล้านบาท
       จุดหมายในประเทศ  23 เส้นทาง
    จุดหมายระหว่างประเทศ 18 เส้นทาง
          ครอบคลุม  11  ประเทศไทยไลอ้อนแอร์เวย์
เส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินไทยไลออนแอร์


 ก่อตั้งปี 2556  
 ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ  15%     
ผลประกอบการรวมปี(59-62)ขาดทุน 8,069  ล้านบาท     
จุดหมายในประเทศ  14  เส้นทาง
จุดหมายระหว่างประเทศ   19  เส้นทาง
          ครอบคลุม  8 ประเทศไทยสมายล์
เส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินไทยสมายล์

 ก่อตั้งปี 2554         
      ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ   10%  
ผลประกอบการรวมปี(59-62)ขาดทุน 6,422 ล้านบาท
        จุดหมายในประเทศ  11 เส้นทาง
จุดหมายระหว่างประเทศ  20  เส้นทาง
           ครอบคลุม  8  ประเทศการบินไทย
เส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินไทย


ก่อตั้งปี 2503   
ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ  3% 
ผลประกอบการรวมปี(59-62) ขาดทุน 25,763 ล้านบาท
         จุดหมายในประเทศ  2 เส้นทาง
 จุดหมายระหว่างประเทศ 61 เส้นทาง 
          ครอบคลุม  34  ประเทศ