เมื่อเทียบกับคนทั้งโลก คนไทยมีแค่ไหน

     คำถามนี้หลายคนคงเคยถามหรือเคยคิด แต่จะมีสักกี่คนที่จะทำการค้าหาข้อมูลอย่างจริงจัง บทความนี้เรามาดูกันว่าคนไทยจำนวนกว่า 70 ล้านคนนั้นเมื่อเทียบกับคนทั้งโลกคิดเป็นสัดส่วน หรือร้อยละเท่าไร

    ก่อนอื่นเมื่อดูในภาพกว้างข้อมูลภาพกว้างเราก็จะเห็นว่า ประเทศจีน อินเดีย สหรัฐ และอินโดเนียเซีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด อันดับที่ 1 , 2 , 3  และ 4   ของโลกตามลำดับ 

โดยปึ2020 จีน มีประชากร คือ 1,400 ล้านคน โดยคิดเป็น 18 %ของประชากรทั้งโลก  อินเดียมีประชากร 1,363  ล้านคน โดยคิดเป็น 17.5 %ของประชากรทั้งโลก  สหรัฐอเมริกา มีประชากร  331  ล้านคน โดยคิดเป็น  4.3 %ของประชากรทั้งโลก และ อินโดนีเซีย มีประชากร 265  ล้านคน โดยคิดเป็น  3.4  %ของประชากรทั้งโลก

 ส่วนคนไทย มี  69   ล้านคน อยู่ลำดับที่ 20 ของโลก โดยคิดเป็น  0.9  %ของประชากรทั้งโลก  
 เห็นไหมล่ะครับว่าคนไทยเรามีมากแค่ไหน


                ต่อมา เรามาดูที่กลุ่มประเทศชาติอาเซียนกันครับ จากภาพด้านบน จะพบว่ากลุ่มประเทศชาติอาเซียนกันนั้นไทยเรามีประชากรมากเป็นอันดับ 4  ของอาเซียนและ คิดเป็น 10.6% ของอาเซียน รองจากซึ่งอินโดเนียเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีประชากร มากเป็น อันดับ 1 ,2 และ 3  ตามลำดับ 

ซึ่งถ้าเทียบเป็นอันดับโลกอินโดเนียเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีประชากร  คิดเป็น อันดับ 4 ,13 , 15 ตามลำดับ ส่วนประเทศไทยเป็นอันดับ 20 

ส่วนประเทศสิงคโปร์คือประเทศที่ มีประชากรน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศชาติอาเชียน ที่ 4.22 แสนคน ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 168  จาก 193 ประเทศส่วนเรื่องความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 1 ตารางกฺโลเมตร 

            พบว่าไทยเราคิดเป็นจำนวนประชากร 135 คน / ตารางกิโลเมตร   ส่วนสิงคโปร์นั้นกลับมี ความหนาแน่นของประชากร มากถึง 8,052 คน / ตาราง กม. 
ซึ่งสูงมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก ประเทศโมนาโก ที่มี ความหนาแน่นสูง ที่สุดในโลก คือ 23,500 คน / ตาราง กม. โดยมีฮ่องกง เป็นอันดับ 3 มีความหนาแน่นอยู่ที่ 6,400 คน / ตาราง กม.

 ส่วนจีน ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ถึง 1,400 ล้านคน กลับมี ความหนาแน่น ของคนอยู่ที่ 137 คน / ตาราง กม. ซึ่งใกล้เคียงกับไทยมาก

 แต่อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งของจีนเป็นทะเลทรายคือทะเลทรายโกบี ทะเลทรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก ที่มีพื้นที่ถึง 1,295,000 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าประเทศไทย 2.44 เท่า

ส่วนอินเดียประเทศที่มีขนาดประชากรเป็นอันดับสองของโลก  มีความหนาแน่นอยู่ที่ 336 คน / ตาราง กม.ซึ่งสูงกว่าจีนถึง 3 เท่า            ต่อมาเรามาดูในส่วนของค่าแรงในแต่ล่ะประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศจะมีค่าแรงที่แตกต่างกันซึ่งแต่ล่ะประเทศมีค่าแรงขั้นต่ำดังนี้  (คิดเป็น เงินบาท / วัน )1 สิงคโปร์   4,200
2  บรูไน   2,600
3 มาเลเซีย   395
4 ไทย  336
5 ฟิลิปปินส์  320
6 กัมพูชา  300
7 อินโดนีเซีย 295
8 เวียดนาม  260
9 ลาว   170
10 พม่า  100


จากค่าแรงที่แสดงด้านบน  ถึงแม้ว่าค่าแรงบางประเทศจะสูง แต่เราจะพบว่าค่าครองชีพก็จะสูงเป็นเงาตามตัวไปด้วย ซึ่งมันไม่ค่อยที่จะเป็นผลดีกับประชาชนในเมือนนั้นเท่าไร 

แต่มันจะเป็นผลดีกับประชาชนในประเทศที่มีค่าแรงต่ำแล้วไปทำงานในประเทศที่ค่าแรงสูง แล้วส่งเงินกลับบ้านจะทำให้มูลค่าของเงินที่ส่งกลับมาใช้ที่บ้านสูง

     เนื่องจากประเทศที่ค่าแรงต่ำ  ค่าครองชีพก็ย่อมที่จะต่ำไปด้วย ที่นี้เราพอที่จะเข้าใจเหตุผลว่า ทำไมประเทศเพื่อนบ้านไทยเราอย่าง กัมพูชา ลาว และพม่า ทำไมจึงหลั่งไหลเข้ามาทำงานที่บ้านเราเป็นจำนวนมาก

 ถึงแม้จะได้ค่าแรงที่คนไทยมองว่าน้อย แต่เมื่อคนเหล่านี้กลับบ้านหรือส่งเงินกลับบ้านจะพบว่า เงินจำนวนที่เรามองว่าน้อย เทียบเป็นมูลค่าของเงินจำนวนมากในบ้านเมืองเขา 

 คล้ายกับที่จะมีคนไทยบางกลุ่มที่ไปทำงานที่ต่างประเทศเช่น ไต้หวัน เกาหลี หรือญี่ปุ่น แล้วส่งเงินกลับมายังเมืองไทยนั่นเองครับ