เมื่อหัวหน้า  รังแกฉัน เรื่อง หัวหน้ากับเจตนาแฝง


หัวหน้าที่ดีและเก่งเมื่อจะทำการสั่งงานหรือการมอบหมายงานให้กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องเป็นการสั้งงานแบบ มอบหมายให้ได้ผล “ 

คือการสั่งหรือมอบหมายที่มีเป้าหมายแน่นอน  แล้วพร้อมที่จะทุ่มทรัพยากรที่มีเพื่อสนับสนุน ที่พอเพียงที่จะทำให้ผลของงานของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ออกมาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 แต่ถ้าเหตุการณ์มันไม่เป็นไปอย่างนั้นล่ะ เมื่อเราพบว่าหัวหน้าเรา มีการมอบหมายงานที่เป้าหมายไม่ชัดเจนล่องลอยและมากขึ้นๆๆ แต่ไม่ยอมทุ่มทรัพยากรที่มีเพื่อสนับสนุน หรือ การ Support ที่ลดลงสวนทาง

แม้ว่าเราจะร้องขอความช่วยเหลือหรือการ support อย่างหนึ่งอย่างใด แต่สิ่งที่ได้คือ ไม่พร้อม ไม่มี ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาเอง 

ดูลึกๆแล้วเหมือนไม่อยากให้งานนั้นมีผลงานที่ดีหรือออกมาได้แต่ไม่ใช่ผลงานที่ดี และเมื่อเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไปร้องขอเพื่อนๆหรือคนรู้จักช่วยเหลือ ช่วยให้การทำงานมีความคืบหน้า

 แต่หัวหน้ากลับแสดงความไม่พอใจ มองว่าเราไม่เครพ ไม่ให้เกียรติ  ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับเรา  ได้โปรดครับ  โปรด !  อย่างง  อย่าสงสัย  อย่าเศร้า  แต่ให้โปรดระวัง…..หัวหน้ารังแกฉัน  รู้ไว้ ไม่เสียหายครับ
ร้อยเรื่องราว

เป็นเรื่องของหัวหน้างานคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่จริงจังกับงานมากจนบางครั้งมากเกินที่คนอื่นจะรับได้ เป็นคนที่คิดว่าตัวเองถูกที่สุด แนวคิดของตนเองดีที่สุด

 ซึ่งใครมีแนวคิดที่ขัดแย้งก็จะไม่พอใจไม่รับฟังและก็จะหาทุกวิถิทางที่จะทำให้ให้คนที่มีแนวคิดขัดแย้งกับตนมีปัญหาในการทำงานตลอด โดยไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไรทั้งสิ้น

 คือถ้าไม่เปลี่ยนแนวคิดให้ตรงกับเขาก็ให้ย้ายออกไป โดยหัวหน้าคนนี้จะมีวิธีการคือจะมอบหมายงานให้มากๆและไม่ช่วยเหลืออะไรเลย พองานออกมาช้าหรืองานออกมาได้ไม่ดีก็ไม่เคยให้คำแนะนำหรือรับผิดชอบ

 ในทางกลับกัน กลับทำการเขียนรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องของลูกน้องคนนั้นกับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะหาเรื่องโยกย้ายหรือให้ลาออกไป  เขาทำอย่างนี้มากับลูกน้องหลายต่อหลายคน และหลายคนก็ต้องทำใจลาออกหางานใหม่ไปเลยก็มี 

แต่แล้วมาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นอีกครั้งที่ที่เขาประสบผลสำเร็จในการย้ายพนักงานระดับหัวหน้างานคนหนึ่งออกจากหน้างานที่เขา 

ทั้งที่เขาก็มีความรู้ความสามารถในหน้างานเพียงแต่ไม่ไดรับการสนับสนุนใดๆเลย ไปอยู่จุดใหม่ได้ ตามความต้องการของตัวเองหลังจากใช้ความพยายามอยู่นาน 

เพราะหัวหน้างานคนนี้มีแนงความคิดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ซึ่งทำให้บางครั้งก็ขัดแย้งกับแนวคิดของหัวหน้าตัวเองทำให้การทำงานด้วยกันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไร  

 แต่สิ่งที่ไม่มีใครในโรงงานคาดคิดคือ สองวันต่อมาก็มีการการโยกย้ายออกมามาอีกครั้ง  คราวนี้เป็นตัวเขาเองที่ถูกย้ายออกจากหน้าที่ 

 ที่เขาเติบโตมาอย่างแข็งแกร่ง เหตุผลเพื่อเป็นไปตาม นโยบายขององค์กร  แต่เบื้องลึกของเหตุผลคือ ลูกน้องทำงานไม่ดีลูกพี่ก็ต้องรับผิดชอบ! ครับ


ความเห็นส่วนตัว
1. หัวหน้าที่ไม่ดีจะคอยจับผิดลูกน้องเพื่อหาจุดอ่อน  หัวหน้าที่ไม่ดีจะดีว่าตัวเองถูกเสมอ หัวหน้าที่ไม่ดีจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง 

และหัวหน้าที่เลว จะหาเรื่องกลั่นแกล้งลูกน้องที่ตัวเองไม่ชอบ เพื่อให้การทำงานของลูกน้องมีปัญหา

2. ถ้าเราเจอหัวหน้าประเภทนี้ แล้วทำอะไรไม่ได้ให้ถือว่าหัวหน้าคนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวร ของเราเลยครับจะได้สบายใจขึ้น