ทุนสำรองคืออะไร ?  

        เมื่อก่อนทุนสำรองหมายถึง  เงินตราต่างประเทศที่ธนาคารกลางประเทศนั้นเก็บสะสมไว้ จากส่วนต่างของเงินแลกเข้าแลกออก ที่ชาวต่างชาติเมื่อต้องการจะมาทำกิจกรรมต่างๆ ในประเทศอื่นก็จะมีการนำเงินท้องถิ่นของประเทศตน เข้ามาแลกเป็นเงินท้องถิ่นของประเทศที่จะมาทำกิจกรรมนั้นๆ


 เช่นชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยก็จะนำเงินของชาติตัวเองมาแลกเป็นเงินบาท ซึ่งก็คือเงินตราท้องถิ่นของไทยเพื่อให้สามารถใช้จ่ายในด้านต่างๆภายในประเทศไทยได้ 


และเมื่อตอนกลับออกไปก็มีการนำเงินท้องถิ่นนั้นๆไปแลกกลับเป็นเงินของประเทศตนเอง ซึ่งเงินที่ต่างชาติแลกไปไม่หมดธนาคารกลางประเทศนั้นเก็บสะสมไว้


 ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นคนจีนมาทำงานหรือมาเที่ยวในประเทศไทย  นำเงินหยวนจำนวน 10,000 หยวน ซึ่งเป็นเงินท้องถิ่นของประเทศจีน มาแลกเปลี่ยน เป็นเงินบาทไทย  สมมติว่า (1 หยวน = 7 บาท) ได้ 70,000 บาท  และจากนั้นก็นำเงินจำนวน 70,000 บาทนั้น มาใช้จ่ายในไทย  


 และสมมติว่าเมื่อ ถึงเวลาที่ คนจีนคนนั้นจะกลับประเทศจีน พบว่ามีเงินบาทเหลือ 21,000 บาท จากการใช้จ่าย  ก็จะนำเงิน 21,000บาทนั้นไปแลกเป็นเงิน สมมติหยวน ได้ 3,000 หยวน ของประเทศจีน กลับประเทศไป


  และเงินหยวนที่เหลือจากการแลก 7,000 หยวน ( มาจาก ตอนมาแลก 10,000 หยวน และตอนกลับแลกกลับได้ 3,000 หยวน )  ก็จะกลายเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยไป 


 และพอเงินสะสมมากเข้าทางธนาคารกลางประเทศนั้นก็จะมีการแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนเพื่อให้งอกเงย โดยการนำไปซื้อหุ้นหรือพันธบัตรต่างๆ หรือเพื่อประกันความมั่นของชาติเช่นซื้อ ทองคำ หรือ พันธบัตรต่างประเทศต่างๆ เป็นต้น


 จึงทำให้มีการเปลี่ยนคำว่า เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ เป็น ตัดคำว่า " เงิน "ออกเหลือ ทุนสำรองระหว่างประเทศแทน ซึ่งตรงกับความหมายในปัจจุบันที่สุด 
  

แล้วทุนสำรองไทย มีมากมายแค่ไหนกันล่ะ ดูกราฟกัน จะเป็นรายงานแสดงปริมาณเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศต่างรวมทั้งประเทศไทยด้วย

จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกเลย ก็คืออันดับ 1  คือ จีน มี 3.09 ล้านล้าน USD หรือ 99 ล้านล้านบาท และ ญี่ปุ่น  สหภาพยุโรป  สวิตเซอร์แลนด์  รัสเซีย คือปอันดับที่  2  , 3 ,4  และ อันดับ 5  ตามลำดับ 


 ส่วนประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 13  ของโลก มี 2.21 แสนล้าน USD หรือ 7 ล้านล้านบาท  แสดงว่าประเทศไทยเรามีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับที่ดี สามารถสรัางความเชื่อมั่นระหว่างประเทศที่ดี 

         ส่วนทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ พบว่าไทยเรามีทุนสำรองเป็นอันดับ 2 รองจาก สิงคโปร์ ที่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นลำดับที่ 12 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน มี 2.77 แสนล้าน USD หรือ 8.9 ล้านล้านบาท


ส่วนประเทศในกลุ่มที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศน้อยที่สุดคือ ประเทศลาว เป็นอันดับ 10 คือมี 1.0 พัน ล้าน USD หรือ 3.2 หมื่นล้านบาท  


ซึ่งการมีเงินทุนระหว่างประเทศมาก จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการทางการเงิน ในสภาวะการณ์ต่างๆ และแสดงถีงโอกาสในการลงทุนต่างๆของประเทศนั้นๆด้วย


กิจกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนสำคัญที่จะนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศจำนวนมากเพราะการนำเงินเข้ามาจะมากกว่าการนำเงินออกไปมาก 

ทำให้ประเทศนั้นมีเงินตราต่างประเทศสะสมเพิ่มได้มาก ซึ่งตอนนี้ทุกประเทศก็จะมีการรณรงค์การท่องเที่ยวของประเทศตัวเองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น