เมื่อการหมุนเวียนไม่เป็นตามเจตนารมณ์ขององค์กร ?

      โดยปรกติการรูปแบบการทำงานมีหลายๆบริษัท จะมีรูปแบบบริหารงานโดยเป้าหมายคือ  อยากที่จะให้พนักงานในทุกระดับมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน 

      เพื่อที่จะสามารถให้พนักงานในแต่ละตำแหน่งมีความสามารถในการทำงานหลายๆจุดซึ่งจะเป็นผลดีคือ พนักงานสามารถสามารถที่จะทำงานทดแทนกันได้ในช่วงที่พนักงานประจำจุดหรืประจำตำแหน่งนั้นไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติ 

      โดยเฉพาะคนที่จะมีโอกาสในการปรับตำแหน่งเพื่อเป็นกำลังหลักของบริษัทในอนาคตจึงมีความสำคัญและความจำเป็นที่จะรู้งานในบริษัทนั้นให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เข้าใจและง่ายต่อการบริหารงาน ในอนานาคต 

      แต่ในบางครั้งก็เป็นช่องทางในการ  บริหารความต้องการส่วนตัวไปด้วย แล้วถ้าเราชาวโรงงาน จะต้องปฎิบัติการอย่างไรกรณีที่มีเหตุการนี้มากระทบกับเรา      “   หัวหมุน เมื่อหมุนเวียน รู้ไว้ ไม่เสียหายครับ

ร้อยเรื่องราว

        เป็นเรื่องราว ที่เกิดขึ้นในบริษัทหนึ่ง  ที่ทุกปีจะมีการหมุนเวียนพนักงานตามนโยบายขององค์กร ซึ่งมันก็ระดับหัวหน้างาน 4-5 คนที่ต้องโดนโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ องค์กรนี้ต้องมีการโยกย้ายเป็นประจำทุกปี 

        ตามนโยบายอยู่แล้ว ซึ่งในตำแหน่งที่ว่านี้เกือยั้งหมดจะเป็นตำแหน่งที่ตรงข้ามกันเสมอคือ ตำแหน่งหนึ่งเรียกว่าเด้งเข้ากรุ อีกตำแหน่งเรียกว่าออกจากกรุ เพราะการย้ายแต่ละครั้งจะมีทั้งคนสมหวังและผิดหวัง คู่กันเสมอ

        แต่พวกเรามาสังเกตุดูก่อนที่จะมีการโยกย้าย 4-5 เดือนนี้สิ เราจะเห็นเกมส์การเมืองในไรงงานที่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ คือจะค่อยๆสร้างสถานะการณ์ออกมาอย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องดีและแย่

         ถามว่าเพราะอะไรถึงต้องใช้เวลานาน เพราะต้องอาศัยเหตุการณ์จริงขณะนั้นเป็นฉากประกอบไงล่ะ เพราะการทำงานในแต่ล่ะวันในโรงงานมันมีเหตุการณ์มากมาย

         และแต่ล่ะคนแต่ละกลุ่มเขาจะมีเป้าหมายของกลุ่มอยู่แล้วว่าเป้าหมายคืออะไรหรือวางแผนอยากย้ายใครไปไว้ที่ไหน 

        เพราะแต่ล่ะกลุ่มก็พยายามที่จะวางพวกพร้องของตนเองไว้ในจุดที่จะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มของตัวเองอยู่แล้ว
แล้วคนที่ไม่มีกลุ่มล่ะ 

      บอกความจริงเลยน่ะพวกนี้จะเป็นเป้าหมายแรกของการย้ายเลยน่ะ พวกเราจำไว้เลยครับ เพราะคนกลุ่มนี่ไมีมีพรรคพวก ไม่มีใครหนุนอยู่การย้ายมันจะง่าย แล้วก็จะอ้างว่าเพราะการย้ายเป็นนโยบายขององค์กร 

      ดังนั้นบริษัทลูกที่เมืองไทย จะต้องสนองนโยบาย ส่วนจะย้ายใครบริษัทลูกต้องบริหารเอง นี่ล่ะมันเป็นปัญหา เพราะหลายครั้งการย้ายเป็นการย้ายที่ไม่สมกับความรู้ความสามารถเลยแม้แต่น้อย ครับ