คาดว่า คิดว่า อาจจะ บางที คำแสลง ของคนญี่ปุ่น
เมื่อคำพูดที่ไม่มั่นใจกลายเป็นคำแสลง     มุมมองในการแก้ปัญหาของคนไทยกับคนต่างชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาด้านต่างๆหรือแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ

     ที่เราเจอในเวทีประชุมต่างๆกับคนต่างชาติเหล่านี้ ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพราะวัฒนธรรม ของแต่ล่ะชาติที่แตกต่างกัน 

     แนวความคิดพื้นฐานที่แตกต่างกัน สิ่งที่ตามาก็คือ ต่างชาติก็จะมีมุมมองต่อคนไทยไปอีกแบบซึ่งบางทีก็เป็นแบบเราก็คาดไม่ถึง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแง่ ลบ ซะมากกว่า

     ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ที่คนไทยควรจะต้องรู้ ถ้าเราต้องการจะทำงานกับคนต่างชาติให้ได้ผลงานออกมาดี        คำแสลง ของคนญี่ปุ่น รู้ไว้ ไม่เสียหายครับ

ร้อยเรื่องราว
    เป็นเรื่องราวของผมกับหัวหน้างานชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ผมรู้จัก ซึ่งทำให้ผมรู้ว่าถ้าคุณไม่รู้หรือรู้ไม่จริงอย่าแสดงความคิดเห็นออกมา

     เพราะแม้แต้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริง  แต่เป็นเรื่องที่คุณไม่เคยพิสุจน์ไม่เคยไปทดลองมาแล้วล่ะก็ไม่ควรพูดอะไรโดยเฉพาะถ้าไม่ได้ถาม

     เพราะคำที่จะพูดมาจะต้องรู้และเคยทำเคยผ่านมา ถ้ารู้แบบดูคนอื่น ฟังคนอื่นมา  แปลว่าไม่รู้จริง คนที่ไม่รู้จริงก็ไม่ควรแสดงความคิดเห็น

โดยเฉพาะ   คาดว่า คิดว่า อาจจะ บางที  ผมก็มารู้ความจริงหลังจากนั้นว่า เขาอยากสอนเราว่า 

     การแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ต้องใช้ ความจริง 3 อย่าง คือ สถานการณ์จริง สถานที่จริง และ ของจริง  ถ้าไม่เป็นไปตามรูปแบบนี้แปลว่าไม่น่าเชื่อถือ

     เอาล่ะถามว่าถ้าเราใช้ 3  อย่างนี้แล้ว ยังแก้ไม่ได้ล่ะ ตอบว่าถ้าใช้แล้ว ถึงแก้ไม่ได้ก็จะถูกชมอย่างมากครับ เพราะเขาถือว่าเราทำเต็มความสามารถแล้วครับ

ความเห็น
1. ต่างชาติเขาจะ ไม่พูด ไม่ให้ค่า สำหรับคำพูดหรือเสนอความคิดในแนวทางความไม่ผ่านการวิเคระห์หรือไม่หาข้อมูลเช่นคำว่า คาดว่า คิดว่า อาจจะ บางที เพราะมันบ่งบอกถึงคำพูดที่ไม่รับผิดชอบ 

2.คนไทยชอบจะใช้คำพูดในลักษณะเช่น คาดว่า คิดว่า อาจจะ บางที  ในกรณีที่แสดงความเห็นเบื้องต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าให้ควมสนใจในเรื่องนั้นแม้จะไม่ยังไม่กลั่นกรอง